Przejdź do treści
slider1
slider2
slider3
Przejdź do stopki

Ramowy plan dnia

Treść

RAMOWY ROZKŁAD DNIA obowiązujący w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej od 1.09.2017r.

Czas rozpoczęcia i zakończenia aktywności Rodzaj aktywności dzieci

Zajęcia ponad podstawę programową:

06:30 - 07:30

Schodzenie się dzieci ze wszystkich grup wiekowych do jednej sali; zajęcia opiekuńcze; inicjowanie rozmów z dziećmi; zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych, służących realizacji pomysłów dzieci;
Realizacja podstawy programowej
07:30 - 08:30

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

  • zabawy w kącikach zainteresowań; wykonywanie zadań indywidualnych; czynności porządkowe; pomoc w przygotowaniu do zajęć; ćwiczenia i zabawy ruchowe; zajęcia języka angielskiego i religii;
  • przygotowanie do śniadania - przyswajanie nawyków higienicznych
08:30 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 11:30

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych wynikających z podstawy programowej i w oparciu o obowiązujący zestaw programów wychowania przedszkolnego:

  • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;
  • wspieranie działań twórczych, poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą;
  • wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym: obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe;
  • zabawy dowolnel rozmowy indywidualne; zajęcia angielskiego i religii;
11:30 - 12:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne;
Obiad

Zajęcia ponad podstawę programową:

12:30 - 14:30

Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym i ogólnorozwojowym, poobiedni odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej i relaksacyjnej; ćwiczenia utrwalające z zajęć wychowawczo – edukacyjnych; zabawy ruchowe proponowane przez nauczycieli, czynności higieniczne.
14:30 - 15:00 Podwieczorek
15:00 - 16:30 Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie:
  • indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dziecka, praca stymulacyjna, rozmowy indywidualne;

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

12183