Przejdź do treści
slider1
slider2
slider3
Przejdź do stopki

Historia

Treść

Przedszkole w Brzeznej powstało w 1979 roku z inicjatywy m.in. Doświadczalnego Instytutu Sadowniczego w Brzeznej i nosiło nazwę Państwowego Przedszkola. Mieściło się ono wówczas w starym budynku zaadaptowanym po ośrodku zdrowia. Stanowisko dyrektorki objęła pani Agata Potoniec a nauczycielki pani Halina Skrzypek. Do przedszkola uczęszczały dzieci od 3-6 lat i większości były to dzieci pracowników Instytutu Sadownictwa.

W ciągu kolejnych lat do przedszkola uczęszczały dzieci nie tylko z Brzeznej ale i z sąsiednich wsi: Gostwicy, Chochorowic, Podrzecza. Zmieniał się również personel pedagogiczny i administracyjno - obsługowy.

W ciągu 25 lat działalności progi przedszkola opuściło kilkuset asolwentów. Niektórzy z nich obecnie wysyłają juz swoje dzieci do przedszkola.

Od 1991 roku czyli od momentu przejęcia przedszkoli przez Samorząd Gminy Podegrodzie, placówka nosi nazwę Gminne Przedszkole w Brzeznej.

W 1991 roku, decyzją ówczesnego wójta Gminy, przedszkole było przeznaczone do likwidacji. Jednak dzięki interwencji Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, udało sie je ocalić i dalej służy mieszkańcom Brzeznej i okolicznych wsi.

Od 1 wrzesnia 2004 roku, z inicjatywy wójta Gminy p. Ryszarda Marcinka, z-cy wójta p. Zygmunta Kunickiego, przewodnczącego Rady Gminy p. Pawła Samka, przy akceptacji Rady Gminy Podegrodzie, Przedszkole przeniesiono do zaadaptowanej specjalnie na ten cel, części budynku Gimnazjum w Brzeznej.

Obecnie dzieci przebywające w Przedszkolu mają dwie duże, estetyczne i słoneczne salę oraz zaplecze sanitarne i szatnię. Przedszkolaki maja również do dyspozycji duży ogród znajdujący się obok przedszkola, wyposażony w urządzenia do zabaw zręcznościowych, piaskownicę, huśtawki, zjeżdżalnię itp.

Rok 2019 jest rokiem przełomowym w historii naszego przedszkola .W związku z reformą szkolnictwa i likwidacją gimnazjów, decyzją wójta Gminy Podegrodzie Stanisława Banacha i jego zastępcy Stanisława Mazura, na nową siedzibę Gminnego Przedszkola w Brzeznej zostaje  oddany budynek Szkoły Podstawowej ( Szkoła Podstawowa mieści się w budynku byłego już Gimnazjum). Od miesiąca września do połowy listopada trwają prace remontowe i przystosowawcze do nowych potrzeb nowej placówki, w której oprócz trzy oddziałowego przedszkola mieścić  się będzie również żłobek i biblioteka. Od miesiąca września 2019 funkcjonuje nowy, trzeci oddział naszego przedszkola- czasowo na okres remontu, jako filia,  mieszczący się w Podegrodziu.

 

Od  27 stycznia 2020 roku, swoje drzwi otworzyły nowe przedszkole i żłobek w ramach ukończonego projektu. współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Otwarta została również nowa stołówka gminna.

Do Gminnego Przedszkola uczęszcza 75 dzieci, podzielonych na 3 grupy, do Gminnego Żłobka w Brzeznej przyjęte zostało 25 dzieci.

12184