Przejdź do treści
slider1
slider2
slider3
Przejdź do stopki

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Treść

W zakładce Dokumenty/ rekrutacja dzieci znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/ 2025.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przedszkola, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 07.03.2024 – 13.03.2024 r. do godz. 1500   

 

Dokument „OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA) KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZNEJ

znajduje się – do pobrania – na stronie internetowej przedszkola w zakładce Dokumenty/Rekrutacja dzieci 2024/25.

 Lista nie jest listą dzieci przyjętych. 

Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 20.03.2024 r.

12532